Bundmaling fra EnCoat

EnCoat har knækket koden og fremstillet en miljøvenlig bundmaling med et minimum af gift. Malingen matcher kendte bundmalinger på alle betydende parametre – anti begroning, polering m.v. Det er godt nyt for bådfolket, som vil have kvalitet og et bedre miljø –  uden at skulle betale mere for det!

God ved miljøet

Bundmalinger til lystbåde udnytter ikke optimalt mængden af gift – den miljøskadelige gift siver delvist ubrugt ud i havvandet.

EnCoat har udviklet en metode, som kan spærre giften inde i ”gitre”. Det gør det muligt at fastholde netop den mængde gift i bundmalingens overflade – hverken mere eller mindre – som er nødvendig for at modvirke begroning. 

Læs mere

Kompromisløs kvalitet​

Det har været et vigtigt udviklingsmål for EnCoat, at visionen om en bundmaling med en markant reduktion af den uønskede – men trods alt nødvendige – gift ikke måtte ske på bekostning af malingens effektivitet.

Den milepæl nåede EnCoat i 2017 med Proof of Concept.

Læs mere

Ikke dyrere

Når man optimerer på en parameter – fx lavere miljøbelastning – går det ofte ud over andet. For bundmalingens vedkommende kunne det fx have været effektivitet eller pris.

EnCoat er lykkedes med at fastholde effektivitet, forbedre miljøegenskaberne og sænke prisen.

Læs mereEnCoat i Bådmagasinet

Bådmagasinet bragte i sit februar nummer i år en særlig artikel om EnCoat, teknologien og perspektiverne. Her kan du læse mere om teknologien og de muligheder, den giver dig som bådejer.

            

             EnCoat nu på Facebook

For at give stortestdeltagerene mulighed for at kommunikere med hinanden – udveksle erfaringer, oplevelser og give hinanden tips – er der på Facebook oprettet en særlig gruppe i form af  et forum for bådentusiaster under navnet: 

          EnCoat- Beskytter bunden mod havet og havet mod bunden.

Gruppen, der er åben, kan nås direkte ved at søge EnCoat på Facebook eller via dette link: https://www.facebook.com/groups/972774582882520/

Ved at følge gruppen, er der mulighed for at følge med i de erfaringer og andet blandt de bådejere, som nu sejler rundt med EnCoat under vandlinjen til gunst for en god sejloplevelse og til gavn for miljøet

Opløftende paneltest - men en skuffelse i 2018 med lystbådstest

EnCoats mantra er balance mellem miljø og effektivit. Miljøet sikres gennem en betydelig reduktion af det nødvendige giftindhold relativt til sammenlignelige bundmalinger. Den den samtidige usvækkede effektivitet er resultatet af et årelangt udviklingsarbejde. Stadig optimering af recepter følges op af laboratorieforsøg og selve dokumentationen sker via paneltests. Vi har som noget nyt i 2018 også gennemført en test på lystbåde.

I foråret 2018 blev der som led i vores mangeårige paneltest udsat nye paneler på vores faste danske afprøvningssteder – Horsens, Jyllinge og Svanemøllen. På denne måde prøver vi de forskellige recepter af og bliver klogere af det. Som noget nyt har vi også fået afprøvet vores maling i udlandet hos nogle af de store verdensomspændende producenter af bundmaling. Det er i sig selv et feed back på, at vi har udviklet en teknologi, som også kan vise sig interessant for dem.

Vi har inspiceret vores paneler over sommeren – senest i september – og hvad vi ser, lever til fulde op til forventningerne. Vi har sammen med egne paneler også testet paneler påført de bedste kommercielle malinger på markedet. Når vi holder vores holdt maling op imod de kommercielle referencer, har vi fortsat smil om munden. Det gælder også, når vi får tilbagemeldingerne om resultaterne hos de internationale producenter. 

For at komme videre, tilrettelagde vi i 2018 en Stortest på et bredt udsnit af lystfartøjer herhjemme – og enkelte i Sverige. Her blev vi helt uventet ramt af en dybt ærgerlig produktionsfejl hos den malingproducent, som stod for at producere de kvanta maling, som vi på laboratorieplan ikke selv har kapacitet til at fremstille. Det betød, at malingen ikke havde de rette anti-begroningsegenskaber som den maling, som vi selv fremstiller.

Vi satte alle kræfter ind på at lokalisere fejlen og ved nu med 100 %’s sikkerhed, hvad der gik galt. Efter at have genvundet humøret er vi nået til at rulle en ny stortest ud i 2019. Heldigvis er der i gruppen af testdeltagere fra i år mange trofaste bådejere, som har tilkendegivet, at de er med på at prøve på ny. Vi har i den grad lært af forløbet og 2018-fejlen bliver ikke repeteret!  

Vær god ved din båd og ved miljøet

Udover de informationer, som du kan finde her på hjemmesiden, er du velkommen til at henvende dig og høre mere om EnCoats maling.

Bådmagasinet bringer i sit februar nummer en særlig artikel om EnCoat, teknologien og perspektiverne. Her kan du læse mere om teknologien og de muligheder, den giver dig som bådejer.

EnCoat ApS

Lersø Parkalle 38

2100 København Ø

Tlf. 40 30 35 76

Mail: info@encoat.dk

EnCoat stortest for lystbåde 2018

EnCoat har etableret en særlig Facebook gruppe for de testdeltagere, som stiller deres lystbåde til rådighed for afprøvning af EnCoats bundmaling. Indgangen er klik ind på Stortest Signup for oven. Her er betingelserne omtalt. Der planlægges en ny Stortest 2019.